Tantrakurser för par och singlartantrakurs
De olika tantrakurserna baserar sig på praktiska övningar och du ”lär” dig genom dina egna upplevelser istället för teoretisk undervisning. Olika övningar/meditationer har också olika budskap till de som gör övningen och samma övning har olika budskap till dig om dig själv beroende på när och i vilket sammanhang du gör övningen. Alltså, det finns inget rätt eller fel ”resultat” för en tantrisk meditation utan du kommer att uppleva precis det du behöver i stunden.

Tantriska övningar/meditationer fungerar öppnande och frigörande, dvs de hjälper dig att öppna ditt hjärta, komma i kontakt med din sexualitet och dina djupaste känslor samt frigöra eventuella blockeringar utan att du ens behöver veta eller analysera vad som öppnades eller frigjordes.

På kurser och retreat jobbar vi mycket med kroppen och andningen genom tex dans, rörelse, beröring, stilla meditation. Vi gör övningar ensamma, i par och små grupper. Du har möjlighet att göra övningar med olika personer. Även om du deltar på kursen med din partner rekommenderar vi att du ibland gör någon mindre intim övning med en annan partner. Alla övningar är frivilliga och kan göras på olika sätt så att de passar alla!

På helgkurserna är klädseln frivillig, beroende på övningen kan du själv välja om du vill, eller hur mycket du vill klä av dig. Vid mer intima övningar, med främmande partner vill vi dock att du alltid bär trosor eller på annat sätt undviker direkt könskontakt. Även om vi i många övningar jobbar med den sexuella energin och bejakar sexualiteten så innehåller övningarna inte omslutande sex eller andra former av direkt sexuella akter. Under Tantrakvällarna bör alla vara påklädda!

Tantra är ett sätt att leva och betrakta världen genom kärlek, akseptans och närvaro. Inom tantra är sexualitet en godkänd och uppskattad del av livet. Tantrisk sexualitet är en naturlig och andlig sexualitet som har en betydande roll för helhetligt välmående. Tantriska övningar och upplevelser är för många en fungerande väg till att acceptera och älska sig själv och samtidigt lösa upp blockeringar och fördomar gällande sexualitet. I parförhållandet kan tantra vara en väg till djupare tillit och att bli av med ett tvångsmässigt begär att äga sin älskade, i och med att kärleken gentemot sig själv förstärks.

Det bästa sättet att bekanta sig med tantra är att delta på en kurs. Man behöver inte ha en egen partner för att delta på våra tantrakurser.
Kurserna är öppna för alla, oberoende av sexuell inriktning samtidigt som allas personliga gränser respekteras.
På kurserna gör vi olika övningar som andning, tantriska meditationer, beröring, tantrisk massage, ceremonier, dansar och talar. Vi gör övningar solo, i par och i små grupper. Målet är att öppna sig för mera närvaro, kärlek, kontakt med oss själva, varandra och hela existensen.
Målet med tantra är inte huvudsakligen att få ett bättre sexliv utan hellre att använda de oräkneliga situationer och möten med andra människor som vardagen bjuder på, inklusive sex, som portar till en djupare upplevelse av meditation, kärlek och närvaro i livet.

I kalendern hittar du våra kurser och evenemang!