Terapi - stöd för ett helare liv


sexualterapi
Som terapeut erbjuder jag dig min närvaro genom att lyssna och spegla dina tankar och känslor. Med min holistiska, tantriska och lösningsfokuserade livssyn ser jag hellre motgångar och svåra livssituationer som möjligheter att utvecklas och växa som människa. Jag vill stöda dig att hitta din egen kraft och att göra val som förbättrar din livskvalitet.
Inom terapin använder jag mig av olika verktyg, enligt vår gemensamma överenskommelse, såsom samtal, mindfulness-, andnings- och TRE-övningar, familjekonstellationer och bodywork.
Jag erbjuder terapi för individer, par och familjer.


Här kan du läsa mer om metoderna jag använder:


Mindfulness


Mindfulness betyder medveten närvaro och är en bra metod för att sänka stressnivån och höja livskvaliteten. Medveten närvaro kan man praktisera när och var som helst. Att andas på ett medvetet sätt samt lyssna till sina egna kroppsliga förnimmelser, känslor och sin omgivning, är ett sätt att öka sin närvaro i nuet.


Sexualterapi


Ett av mina specialområden är sexualitet. Här kan vi beröra frågor om sexualitet och parförhållande som till exempel brist på sexuell lust eller olika funktionella störningar. Sexualterapi kan vara till hjälp i fall av sexuella trauman men också för att hitta dina gränser och behov samt för att hitta hem i din egen sexualitet så att den kan bli en källa till kraft och glädje i ditt liv.


TRE - Tension & Trauma Releasing Exercises


TRE är en effektiv metod som genom enkla fysiska övningar hjälper kroppen att frigöra spänningar och stress, som lagrats i kroppen på grund av jobbiga situationer i vardagen, plötslig eller långvarig stress, traumatiska upplevelser (olyckor, våld). TRE är i flera länder välkänt som en fungerande metod för att frigöra kronisk stress, fysisk spänning och emotionellt trauma. I Norge täcks TRE behandlingar av sjukförsäkringen!
Läs mer om
TRE


Familjekonstellationer helar dina rötter


Family Constellation eller Familjekonstellation är en i Finland ny terapiform som utvecklats av den tyske psykoterapeuten Bert Hellinger. Metoden grundar sig på att varje människa (vare sig vi vill eller ej) hör till en större helhet, familjesystemet, som styrs av ett gemensamt "samvete".
Metoden avslöjar den dolda dynamiken inom familjesystemet, tex hur en person kan identifiera sig med en annan medlem av släkten och bära dennas känslor och attityder som en börda. Genom att bli medveten om den dolda dynamiken och ge var och en sin rätta plats i systemet, kan energin flöda inom familjen på ett sätt som skapar en atmosfär av balans, respekt och kärlek.
Familjekonstellation kan ha en betydelsefull inverkan på relationer inom originalfamiljen, parförhållandet samt barnens välmående i familjen.