Lösningsfokuserad arbetshandledningGenom arbetshandledning kan man förbättra verksamhetens kvalitet genom att stödja arbetstagarna till att orka bättre med sina uppgifter samt förbättra interaktion och kommunikation i arbetsgemenskapen.
Arbetshandledning ger arbetstagaren möjlighet att reflektera över sin inställning till arbetet, iaktta och bearbeta arbetsrelaterade emotioner, tankar, problem samt finna lösningar för att utnyttja sin egen kapacitet och kraft på ett optimalt sätt.
Jag studerar lösningsfokuserad arbetshandledning på Helsingfors Psykoterapi Institut och ger under år 2013 arbetshandledning till individer och grupper förmånligt till praktikpris. 

”Den lösningsfokuserade metoden är en praktisk strategi som ger fungerande redskap för problemsituationer samt utvecklingsarbete. 
Metoden är effektiv för att lösa svårigheter och fungerar både med individer och grupper.
Arbetsprocessen inkluderar även utvärdering som gör att framstegen kan mätas.
Förhållningssättet har med framgång tillämpats vid utveckling av organisationer, förman- och ledarskap, inom terapi, undervisning, utbildning samt idrottsträning. Rötterna inom terapin är nyttiga för metoden då en fungerande interaktion är en nödvändig del för verksamhetens framgång.”

Fri översättning av citat från boken
Litovaara & Hirvihuhta, Ratkaisun Taito