TRE - Tension and Trauma Releasing Exercises2014_06_09---21_50_28---IMG_0293
TRE är en förkortning av namnet Tension and Trauma Releasing Exercises.
Metoden består av en serie övningar som hjälper kroppen att lösa upp lagrade spänningar. Spänningar i muskulatur och bindväv uppstår under akuta eller långvariga stress situationer eller traumatiska upplevelser.

Under en TRE-session lär du dig att göra sex stycken uppvärmnings- och förberedelseövningar innan du får ligga ner på rygg i en position som gör det möjligt för din kropp att skaka. Skakningarna/vibrationerna görs inte utan de händer av sig själv när du lär dig släppa på kontrollen. Du kan när som helst sluta skaka genom att sträcka ut benen. Efter sessionen kan det kännas som om du skulle ha fått en intern massage.

Att själva eller skaka är ett naturligt sätt för kroppen att frigöra spänning efter stressande eller chockande situationer.
TRE kan frigöra djuptliggande spänningar längs med hela ryggraden ända från sakrum till skallbasen samt naturligtvis också från den övriga muskulaturen och bindväven. Genom att låta kroppen skaka kan man öka rörligheten och förmildra kronisk smärta.
TRE kan vara en stor hjälp bla för personer som lider av PTSD (posttraumatiskt stress syndrom) men också helt enkelt höja energinivån och livskvaliteten.

Man kan göra TRE övningarna hemma själv men det rekommenderas att först lära sig metoden och tillhörande självreglering under uppsikt av en utbildad TRE-instruktör.