Tapahtumat 2019


Tantraillat Joogakoulu Shantissa jatkuvat kouluttamieni TLC-ohjaajien johdolla.
Tarkempaa tietoa Tantric Life Coach sivuilta http://tantriclifecoach.fi


Wild Heart Coming Alive

16-18 August Portugal
60216172_1146206218893352_8528112076827131904_o

“When we awaken our natural aliveness we give ourselves an incredible gift” Krish Trobe of the Learning Love Institute.

This workshop is for people who wish to learn how to make real practical progress in out growing their defensive strategies and bringing new energy and awareness into their lives and relationships.

Shanti and Simon will guid you through an exciting alchemy of conscious movement (Open Floor), guided meditations, touch, energy work and playful loving awareness exercises to renew and explore trust and bring about personal transformation.

Their work helps awaken and move energy to release and heal what needs healing. In doing this more space opens for us to allow acceptance, understanding and compassion to grow. From this space we begin to develop a real trust in our own inner wisdom and in what life brings us. We start to regain our power and start to feel truly at home without the need to avoid or divert ourselves from what is sometimes painful.

Simon is an Open Floor teacher, Learning Love facilitator, Tantric Life Coach student. Shanti is a therapist, TRE - provider, Tantra Teacher and Family Constellation facilitator. Date: 16-18 August Friday evening Open Floor dance practice which is open to the public. Venue: Quinta da Calma São Lourenço Aptdo 3053 8135-901 Almancil Price: Evening Dance Exploration if you are not attending the weekend workshop. 2.5 hours class begins at 19:00. 10 Euro and 5 Euro for unemployed. Weekend Workshop which includes 2 nights accommodation and food (breakfast, lunch and dinner). Accommodation 133 Euro + Workshop 150 Euro for International Visitors , 130 Euro for Portuguese citizens 130 /110 Euro Early Bird before June 15 Full Price after June 15

tulpanvykort_1024

Wild Heart Transformation


Ohjaajat:
Etelä-Suomi, Katri Teerilahti ja Simo Annala
Keski-Soumi, Maria Passiniemi ja Virpi Makkonen

WHT kursseja alkaa tulevana syksynä Suomessa kaksi! Yksi Uudellamaalla ja toinen Keski-Suomessa.
Sydän on villi ja vapaa! Kun löydämme omaan sydämeemme, omaan totuuteemme ja voimaamme, siitä käsin puhkeaa ennenkokematon muutos! Muutos kohti omaa itseä, sallimista, näkyväksi tulemista, rehellisyyttä ja vapautta! Kuuletko kutsun?
Syksyllä 2019 alkava ryhmä on jo seitsemäs WHT-ryhmä josta voit halutessasi jatkaa toisen vuoden Tantric Life Coach koulutukseen!


Tantra on voimakas polku kohti muutosta ja heräämistä. Vuodesta 2012 lähtien TLC-koulutuksia – Tantric Life Coach training – vetäessäni olen huomannut oppilaitteni käyvän läpi perusteellisia muutoksia omassa elämässään ja omissa asenteissaan. Siksi ensimmäisen koulutusvuoden nimi on Wild Heart Transformation. Koulutuksen sisältö muotoutuu matkan varrella ja valmistelee oppilaita toiselle vuodelle, jonka päätteeksi he saavat Tantric Life Coach -sertifikaatin.  Koulutuksen sisällön muotoutumisella tarkoitan sitä, että eri moduulien sisältöä ei ole päätetty tarkasti etukäteen. Noudatamme sen sijaan koulutuksessa syntyvää energiaa ja käsittelemme harjoitusten, kokemusten jakamisen ja meditaatioiden aikana esille nousevia asioita.  Tärkeimmät käyttämämme menetelmät ovat tantriset harjoitukset, meditaatio, TRE-tärinäterapia (Tension and Trauma releasing Exercises), kehotyöskentely sekä kosketus- ja hengitysharjoitukset. 


Wild Heart Transformation- sekä Tantric Life Coach-koulutuksen on kehittänyt Shanti Limnell. Shanti on vuosia luotsannut itse näitä koulutuksia, mutta hänen maastamuuttonsa vuoksi wht-vuotta ohjaavat nyt hänen kokeneet oppilaansa. Shanti ohjaa edelleen itse toisen, eli Tantric Life Coach-vuoden.

57072617_1127481304099177_7413169774017904640_o


Tantric Life Coach

Kouluttajina Shanti Limnell ja Maria Passiniemi


”Therapy basically is meditation and love. Because without love and meditation there is no healing possible” Osho

Kutsu rakkauteen ja läsnäoloon! Kutsu unelma-ammattiin!

Haluaisitko olla Tantric Life Coach – Tantrinen elämäntaidon valmentaja? Koulutus nyt avoinna myös muille kuin Wild Heart Transformation-vuoden käyneille. Jos sinulla on jo kokemusta tantrasta, voit hakea mukaan!

Tantric Life Coach-vuosi on kutsu matkalle läsnäoloon ja sallimiseen, siihen mikä on meissä totta ja autenttista. Se on kutsu oman olemisen laajentamiseen niin, että voit kutsua läsnäolon ja autenttisuuden tilaan myös toisia olemalla itse läsnäoleva, tietoinen ja vapaa.

Tantric Life Coach – Tantrinen elämäntaidon valmentaja on matkakumppani, koutsi eli valmentaja, tantristen hoitojen tekijä ja ryhmä- ja yksilösessioiden ohjaaja, tantraohjaaja. Tantric Life Coach-koulutuksessa opit tekemään yksilövalmennusta, tantrista kehotyöskentelyä ja hoitoja, ohjaamaan ryhmiä, meditaatioita ja tantrisia harjoituksia. Koulutus kehittää ilmaisu- ja viestintätaitojasi sekä palautteen antamista ja vastaanottamista rakentavalla ja rakastavalla tavalla. Vuoden aikana luot vahvemman yhteyden ja luottamuksen itseesi, opit rentoutumaan ja keskittymään haastavissakin tilanteissa.

”Strengh is one´s potential to be present, even in a prezzurized situation and remain in a loving space.” Svagito R. Liebermeister/The Zen Way of Counseling

Tantric Life Coach-koulutus on monipuolinen tie tantran ammattilaiseksi ja mahdollistaa monenlaisia ammatillisia polkuja, joko entisen työsi tueksi tai kokonaan uudelle uralle. Koulutuksesta tähän asti valmistuneet toimivat muun muassa tantraohjaajina, tantrisina hoitajina, de-armouring-hoitajina, naisten voimauttajina, meditaatio-ohjaajina, kehotietoisuus-harjoitusten ohjaajina, valmentajina ja niissä moninaisissa omissa entisissä ammateissaan, joihin he ovat saaneet uusia eväitä Tantric Life Coach-koulutuksesta. Mikä on sinun unelma-ammattisi ihmisten parissa? Läsnäolemisen, avoimuuden ja kehotietoisuuden taitoja tarvitaan tässä maailmassa aivan kaikkialla ja kaikilla aloilla. Tantric Life Coach on tulevaisuuden tekijä.

Opintovuodessa on tärkeää myös ryhmän yhteinen matka. Sama ryhmä taittaa matkaa yhdessä ja näin mahdollistaa syvän yhteyden ja luottamuksen tilan. Osana ryhmän prosessia saat mahdollisuuden käsitellä ryhmässä esiin nousevia sekä henkilökohtaisia että ammatillisia haasteita. Suuremman ryhmän lisäksi koulutukseen kuuluu pienryhmätapaamisia. Pienryhmätoiminta on syventävää vertaistuellista toimintaa, jonka merkitys on aikaisempien kokemusten mukaan hyvin suuri. Pienryhmän intiimiys mahdollistaa syvän ja autenttisen itsetutkiskelun niin omassa kuin ammatillisessakin kasvussa. Ryhmän jäsenet solmivat usein syviä ja pitkäkestoisia ystävyyksiä, jotka ovat rinnalla vielä koulutuksen jälkeenkin.

”There will be a feeling of mutual respect for individual freedom, while at the same time experiencing a deeper sense of union.” Svagito R. Liebermeister/The Zen Way of Counseling

”Tantric Life Coach-koulutus muutti koko elämäni, itseni, parisuhteeni sekä suhteeni työhön, ystävyyteen ja olemiseen ylipäätään. Tämä muutos tapahtui sen syvän itseni sallimisen kautta, johon Shanti, ryhmä ja koulutus minua kannustivat. Se, että aloin nähdä ja tuoda rakkauteni ja hyväksymiseni piiriin niitä kaikkia puolia itsessäni, joita olin tiedostamattani koko ikäni piilotellut, hävennyt, peitellyt ja tukahduttanut, muutti minussa ihan kaiken. Tullessani näkyväksi itselleni ja muille, rehelliseksi ja autenttiseksi, saatoin luopua pelosta ja monista muista puolustusmekanismeista, joita olin varjojeni suojaksi rakentanut. Tullessani yhä autenttisemmaksi itsessäni, saatoin myös lähteä kohtaamaan toisia yhä enemmän sallimisen ja rakkauden tilasta käsin. Tämä on ollut mullistavaa!

Harjoittelin koulutuksen ajan päättäväisesti niin ohjaamista kuin hoitojakin ja nyt työni de-armouringhoitajana ja tantraohjaajana työllistää minut ja saan toimia unelma-ammatissani joka päivä. Työssäni kohtaan ihmisiä nykyään pelottomasti, avoimesti, sallien ja rakkaudesta käsin. Tämä asenne olisi tuntunut aika kaukaiselle vielä muutama vuosi sitten. Saan asiakkailtani paljon palautetta taitojeni lisäksi nimenomaan rakkaudellisesta läsnäolostani, jonka he kokevat jo sinänsä rauhoittavana ja hoitavana. Tantric Life Coach-vuoden tärkein filosofia onkin varmaan juuri se, niin itselle kuin asiakkaillemmekin, kutsu sallimiseen, läsnäoloon ja autenttisuuteen.” Maria Passiniemi, de-armouringhoitaja ja -kouluttaja, tantraohjaaja, wht-ohjaaja, tlc-avustaja ja sinunkin läheisesi

Tantric Life Coach -koulutus on nyt yhden viikonlopun verran pidempi kuin aikaisemmat ja koostuu kolmesta moduulista ja yhdestä kuusipäiväisestä kesätapaamisesta, jolloin jokainen esittelee ryhmälle oman lopputyönsä. Lisäksi järjestetään pienryhmätapaamisia moduulien välissä, jotka osittain käydään Skypen välityksellä Shantin kanssa ryhmä-työnohjauksina ja osittain Tantric Life coach-sertifioidun avustajan johdolla ja itsenäisesti kokoontuvissa pienryhmissä. Koulutukseen kuuluu muutamien kirjojen lukeminen ja pohdintojen laatiminen ryhmän muille jäsenille. Lisäksi koulutukseen kuuluu hoitojen, ryhmänohjauksen ja valmennussessioiden harjoittelu ja raportoiminen.

Koulutuksen aikana myös yksityisiä Skype sessioita Shantin kanssa joista saat tietoa hakiessa koulutukseen.

Haku nyt siis avoinna myös muille kuin Wild Heart Transformation- koulutuksen käynneille! Koulutukseen voi hakea lähettämällä vapaamuotoinen hakemus shantilimnell(at)
gmail.com.

Aikaisempaa kokemusta tantrasta vaaditaan voidaksesi osallistua koulutukseen! Kerro hakemuksessa aikaisemmasta kokemuksestasi tantran parissa. Kerro myös muista koulutuksistasi, kehotyöskentelykokemuksestasi, mahdollisista hoitaja- ja/tai hierontaopinnoista sekä mahdollisista muista terapeuttisista tai valmennuksellisista menetelmistä, joita olet harjoittanut. Liitä mukaan kuva itsestäsi.

Päivämäärät koko ryhmän tapaamisille : 14-17.11 Ensimmäinen moduuli Shantin johdolla 17-19.1 2020 De-armoring moduuli Maria Passiniemen johdolla (uusi lisäys koulutukseen) 18-22.3 2020 Shantin luona Portugalissa ( pidätämme oikeudet muutoksiin, aika/paikka) 2-7.6 Kesäviikko, lopputyöt, loppuhionta ja valmistuminen Hinta: 1550€ + Skype sessiot + majoitus ja ruokailu Kurssimaksun voi suorittaa kk maksuna 155/kk Paikka: Villa Chirstine. Tenhola